Επωνυμία: ΔΕΝΤΡΟ ΤΚ ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ 399 KW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: ΔΕΝΤΡΟ 399 KW
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Κατάσταση: Ενεργή
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 159725103000
Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801591772
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ(ΙΓ΄,ΙΔ΄,ΙΘ΄,ΚΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ,ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ 8 11141 ΓΑΛΑΤΣΙ
Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής: ΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΧΟΣ
Διεύθυνση Μοναδικού Εταίρου και Διαχειριστή ΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΧΟΣ κάτοικος Μαντασιά Φθιώτιδας, επί της οδού Μαντασιά.
Χρηματικές Καταβολές: ΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΧΟΣ 5.000,00 ευρώ
Εταιρικά μερίδια: 100% ΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΧΟΣ, 100 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ έκαστο.

E-Mail: info@dentro399kw.gr